Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom

Prvá písomná zmienka o osade pod Znievom sa nachádza v hraničnej listine kráľa Kolomana z prvej polovice 12. storočia. V rokoch 1242-1249 sídlil na hrade kráľ Bela lV., ktorý založil turčianske prepošstvo a v 13. storočí bolo Kláštoru pod Znievom udelené prvé mestské právo v Turci. Medzi inými pamiatkami sa tu nachádza i ranogotický kostol sv. Mikuláša, jednoloďová stavba s pravouhlým zakončením presbytéria. Predstavanú vežu postavili v 16. storočí. Po ničivom požiari, ktorý kostol zasiahol v prvej polovici 18. storočia, bol do značnej miery barokovo upravený a z pôvodnej stavby sa, podľa výskumu, uskutočnenému v roku 2012, zachovala len spodná časť obvodových múrov. Z gotických detailov je dochovaná kamenná krstiteľnica, oblúkový portál do sakristie a gotické dvere medzi sakristiou a svätyňou.

 

Zdroj: Internet

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

V lete budete v Turci určite mať kam ísť

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024