Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša v Kláštore pod Znievom

SPRIEVODCA PAMIATKAMI MARTINA

Prvá písomná zmienka o osade pod Znievom sa nachádza v hraničnej listine kráľa Kolomana z prvej polovice 12. storočia. V rokoch 1242-1249 sídlil na hrade kráľ Bela lV., ktorý založil turčianske prepošstvo a v 13. storočí bolo Kláštoru pod Znievom udelené prvé mestské právo v Turci. Medzi inými pamiatkami sa tu nachádza i ranogotický kostol sv. Mikuláša, jednoloďová stavba s pravouhlým zakončením presbytéria. Predstavanú vežu postavili v 16. storočí. Po ničivom požiari, ktorý kostol zasiahol v prvej polovici 18. storočia, bol do značnej miery barokovo upravený a z pôvodnej stavby sa, podľa výskumu, uskutočnenému v roku 2012, zachovala len spodná časť obvodových múrov. Z gotických detailov je dochovaná kamenná krstiteľnica, oblúkový portál do sakristie a gotické dvere medzi sakristiou a svätyňou.

 

Zdroj: Internet

Galéria fotiek:

Galéria historických fotiek:

kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49  Martin

Tel.: +421 915 551 377

Web: www.turiec.org

Email: kancelaria@turiec.org