• Slovenčina
  • Angličtina

Roľník a jeho svet

Etnografické múzeum Malá hora 2, Martin

Pre ľudí obývajúcich územie Slovenska bolo poľnohospodárstvo oddávna hlavným zamestnaním. Základom bolo zabezpečenie potravín, no dôsledky tejto činnosti sa prejavili na vzhľade okolitej krajiny, ľudských sídel a ovplyvňovali aj spôsob života roľníkov. Agrárnu kultúru, ktorá odzrkadľovala svet roľníkov, a jej vedecké skúmanie predstavuje Slovenské národné múzeum v Martine v spolupráci s Ústavom etnológie a sociálnej […]

€2

Trienále umenia knihy IV.

Turčianska galéria v Martine Daxnerova 2, Martin

Turčianska galéria v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja Vás srdečne pozýva na štvrtý ročník medzinárodnej nesúťažnej prehliadky Trienále umenia knihy v Martine. Prehliadka má ambíciu prezentovať autorskú knihu ako príťažlivý inšpiratívny objekt výtvarných premien, ktorý reflektuje rôznorodosť formálnych a ideových postupov v pluralitnom svete súčasného vizuálneho umenia (kniha ako koncept, kniha ako readymade, […]

Cestou života

Literárne múzeum SNK M.R.Štefánika 11, Martin

Výstava, ktorá je venovaná životným osudom nášho velikána Pavla Országha Hviezdoslava (1849 - 1921) „Inšpiráciou pri hľadaní názvu výstavy aj celej jej koncepcie bola báseň Pavla Országha Hviezdoslava „Cestou života“. Predstavujeme teda jeho cesty života – od narodenia, cez štúdia, advokátsku prácu, cestu k láske, literatúre a prekladateľstvu až po poslednú cestu odkiaľ už niet […]

Daniela Krajčová – Radosť každý deň

Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach Kollárova ulica 720/74, Turčianske Teplice

Maľba, kresba, keramika a ich kombinácie prostredníctvom ktorých výtvarníčka, akademická maliarka Daniela Krajčová, vyjadruje svoje projekcie sveta, vytvárajú bohatú spleť chodníkov, ktoré nás vovádzajú do záhrad príbehov. Prežívanie udalostí ponecháva na nás, pretože vie, že od Života máme každý svoj kľúč - on nám roztvára tie významy diela, ku ktorým sme sa už priblížili vlastným […]

suvenir Turiec

Turčianska galéria v Martine Daxnerova 2, Martin

Stále živá expozícia Turčianskej galérie opäť ožije. Tentokrát vďaka projektu Suvenir, ktorý doplní diela klasikov slovenskej moderny o dizajnové produkty od súčasných umelkýň a umelcov. Oslovené autorky a autori sa v septembri tohto roka zúčastnili na malom terénnom výskume regiónu Turiec, ktorý mal podnietiť vznik originálnych diel - suvenírov. Autentické zážitky ale aj individuálne bádanie […]

kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49  Martin

Tel.: +421 915 551 377

Web: www.turiec.org

Email: kancelaria@turiec.org