Turčianska galéria

Národná kultúrna pamiatka: Župný dom – Turčianska galéria. Budova je prístupná verejnosti.

Druhou najstaršou budovou v Martine je Župný dom. Presný rok jej vzniku nepoznáme. Predpokladá sa, že prvý objekt bol postavený pred viac ako 300 rokmi. Bola to jednopodlažná budova v tvare L situovaná na južnú a východnú stranu. Veľkými úpravami budova prešla po roku 1772, keď sa sídlo Turčianskej župy úplne presunulo zo Sklabinské hradu do Martina. Boli potrebné nové priestory: väčšia zhromažďovcia sieň, archív a pokladnica, väzenie a iné. Prestavbou vznikol objekt v tvare U a pribudlo ďalšie podlažie.

Stavebné úpravy boli nutné a udiali sa v súvislosti s dvoma veľkými požiarmi v rokoch 1843 a 1881, vtedy bol značne poškodený aj Župný dom. Hlavný vchod bol premiestnený na južnú stranu. Na východnej strane bol zamurovaný prejazd do dvora, ktorý bol na budove od samého začiatku. Zanikol vnútorný dvor a budova nadobudla terajší obdĺžnikový pôdorys a tiež barokovo-klasicistickú fasádu, ako ju poznáme aj dnes. V interiéri okrem klenieb nie je žiadna výrazná výzdoba. Komplexná pamiatková obnova prebehla v rokoch 1980 – 1987 a k trom dovtedajším podlažiam pribudli aj priestory v podkroví.

Objekt po celú dobu slúžil na administratívne účely. Naposledy tu ako administratívna inštitúcia sídlil okresný národný výbor. V historickej zasadacej miestnosti sa sobášilo a je tomu tak až dodnes. Od roku 1983 v nej sídli Turčianska galéria. K objektu patrí aj záhrada, ktorá je ukrytá za vysokým múrom.

Turčania mali jednu zvláštnu výsadu v rámci Uhorska. Na pamiatku tragickej udalosti, keď pri obhajovaní verejného záujmu zahynuli dvaja funkcionári Turčianskej stolice, smeli pri rokovaniach prikrývať rokovací stôl červeným súknom na rozdiel od ostatných stolíc, ktorí ho prikrývali zeleným.Počas Rákociho povstania vystúpila Turčianska stolica proti tomuto politicko-vojenskému aktu, lebo oslaboval krajinu, a nabádala na odpor aj iné stolice.Na uhorskom sneme v meste Onód v roku 1707 verejne riešili túto „vzburu“ proti Rákocimu a jeho rozvášnení vstúpenci napadli oficiálnych zástupcov Turčianskej stolice.Šabľami rozsekali pod župana Krištofa Okoličániho a jeho námestníka Melichara Rakovského následne popravili.

Text:   PhDr. Milan Gonda
Aktuálne fotografie pamiatok daroval Mgr. Ján Farský
Historické fotografie poskytol Ing. Vladimír Bullo

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak
aug 03
aug 11

Región Turiec: Ideálna destinácia pre využitie rekreačných poukazov

Sviatok vody a včiel oslávili tisícky návštevníkov

V lete budete v Turci určite mať kam ísť