Múzeum Jána Kollára

Múzeum Jána Kollára v Mošovciach stojí na pôvodnom mieste, kde bol niekedy rodný dom Jána Kollára. Po obecnom požiari v roku 1863 sa zneho zachovala sa len sýpka, ktorá od roku 1983 slúžila ako pamätná izba. Od roku 2009 tu stojí replika pôvodného domu a od augusta 2010 je prístupná verejnosti. Múzejná expozícia tu vznikla s pomocou Obecného úradu v Mošovciach a Slovenského národného literárneho múzea v Martine. Kurátorom a scenáristom múzejnej expozície je PhDr. Jozef Beňovský.

Vstup do expozície začína v pôvodnej sýpke, kde môžu návštevníci vidieť, na čo tento priestor bol v minulosti využívaný (uskladnenie úrody – obilniny, zelenina a ovocie, ale sýpka slúžila aj ako odkladací priestor na muteľnicu, drevené šechtáre atď.) Odtiaľ sa prechádza do ďalšej časti, kdeje po pravej strane inštalovaná malá kuchynka doplnená dobovými kresbami rodného domu Jána Kollára od Jána Bibzu st. Po ľavej strane je v panelovej časti zachytený život Jána Kollára od narodenia, štúdiá až po kňazské pôsobenie v nemeckej Lobede. Panelovú časť dopĺňajú rôzne vydania Kollárových Pamätí z mladších rokov života a jednotlivé vydania kníh a propagačného materiálu viažuceho sa k Mošovciam. Ďalšia miestnosť zachytáva tvorbu Jána Kollára od prvého vydania Básní Jána Kollára, Slávy dceru z roku 1824 a 1832, vydanie Národných spievaniek, práce o literárnej vzájomnosti až po kázňovú tvorbu. Panelovú časť uzatvára pôsobenie Jána Kollára v Pešti v rokoch 1819-1849.

Posledné obdobie života Jána Kollára vo Viedni, jeho smrť, pochovanie a prevoz ostatkov do Prahy v roku 1904, zachytávajú panely v poslednej miestnosti expozície. Výstavu oživujú fotografie z roku 1863 z návštevy pravnučky Jána Kollára pri odhalení sochy Jána Kollára od Fraňa Štefunku na námestí v Mošovciach. Miestnosť je štýlovo doplnená dobovým richtárskym stolom so stoličkami, mestskou vyrezávanou truhlicou z roku 1862, bustou od Melniczkeho, ktorú v roku 1983 Mošovciam darovala pravnučka Jána Kollára Ľudmila. Oboznámite sa tu s biografiou a bibliografiou Jána Kollára, nájdete tu novšie vydania diel Jána Kollára a publikácie o ňom. Tuše Oľgy Kryslovej, Dušana Kuzmu, akvarel od Jaroslava Vodrážku a uhoľ od Miroslava Bartoša dotvárajú dobovú atmosféru Mošoviec a Turca.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak
aug 03
aug 11

Región Turiec: Ideálna destinácia pre využitie rekreačných poukazov

Sviatok vody a včiel oslávili tisícky návštevníkov

V lete budete v Turci určite mať kam ísť