Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

O čom snívaš? – výstava

8. september 2023 - 10. október 2023

„Sen je sám o sebe prirodzene jasný, teda taký, aký musí byť za daných okolností. Totiž sny sa javia nepriehľadné a zmetené, len keď im nerozumieme.” (C. G. Jung)

“Sen je možné vnímať, hodnotiť a chápať z viacerých pohľadov (psychológie, neurológie a pod.), ktoré sa zhodujú v spájaní sna s emóciami a prežitými udalosťami. Sen v sebe ukrýva niečo záhadné, mystické, vďaka čomu sa stal predmetom záujmu rôznych umelcov, spisovateľov a básnikov a u niektorých z nich aj dôležitým zdrojom inšpirácií.

Táto situácia nastáva aj v prípade umeleckej tvorby Mira Jankesa, ktorá je veľmi rozmanitá, nakoľko zahŕňa obdobie niekoľkých desaťročí. Počas nich sa zaoberal kresbou, maľbou, grafikou, filmovou tvorbou, land artom a fotografiou. Takmer celý rozsah jeho doterajšej tvorby je spätý aj so slovom či textom, cez ktoré vysvetľuje, dopĺňa či komentuje svoju tvorbu a častokrát poodhaľuje aj vlastné inšpiračné zdroje.

Ostatné tvorivé obdobie je opäť iné, tentokrát prepojené so záujmom o C. G. Junga a jeho hlbinnú psychológiu s konceptom nevedomia. Na zaznamenávanie obrazov (príbehov, predmetov…) videných v snoch sa tak podobne aj u Mira Jankesa objavuje v prvom rade realistická forma, ktorá je podriadená čo najvernejšiemu zobrazeniu videného predmetu či scény. Pri jeho tvorbe nie je dôležitý identický kontinuálny výtvarný prejav, alebo jedna preferovaná technika. Diela konštruuje na základe zapamätaného „obrazu” prostredníctvom kresieb, jednoduchých počítačových vizualizácií, fotografií, koláží, a pod.

Zaznamenávanie sna, ktorého výklad prehlbuje poznanie o sebe samom, podporuje u autora/ umelca aj novú kreativitu, podnecuje ho k použitiu nových výtvarných postupov, k experimentovaniu či hľadaniu nových významov v už hotových dielach. Napríklad autorove/ umelcove staršie fotografie získavajú nový význam, sú posunuté zo svojho prvotného postavenia do nových súvislostí a kompozícií. Hotové diela tak odkrývajú časť nevedomia ich autora, ale zároveň majú aj svoje svojbytné postavenia ako umelecké diela, obstáli by aj bez znalosti hlbších súvislostí. Charakterizuje ich presná kompozícia, redukovaná farebnosť, manipulácia obrazu, hra s líniami, humor, vizuálna príťažlivosť, ale aj inotaj, napätie, pohyb (v premenách), naznačovanie súvislostí a zakomponovanie nielen autorovho vedomia a nevedomia, ale aj jeho fyzickej prítomnosti.”

Kristína Zvedelová

Výstavu spolu s autorom Mirom Jankesom pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Výstava bude verejnosti sprístupnená vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 8. 9. 2023 do 10. 10. 2023. Vernisáž výstavy sa uskutoční 8. 9. 2023 o 17:00h.

Podrobnosti

Začiatok:
8. september 2023
Koniec:
10. október 2023

Mestské udalosti

Turčianske kultúrne stredisko
Divadelná 656/3
Martin, 03601
+ Mapa Google
sk_SKSlovak

Región Turiec: Ideálna destinácia pre využitie rekreačných poukazov

Sviatok vody a včiel oslávili tisícky návštevníkov

V lete budete v Turci určite mať kam ísť