Nesúťažný festival Dotyky a spojenia vytvára platformu na prezentáciu vybraných divadelných inscenácií, ktoré vznikli počas uplynulého roka na Slovensku. Divadelníkom ponúka možnosť získať prehľad o tvorbe ich kolegov a konfrontovať sa s ňou.

Festival uvádza najinšpiratívnejšie divadelné inscenácie, ktoré vznikli v období jedného roka (zvyčajne od apríla do apríla). Výber inscenácií má na starosti Dramaturgická rada festivalu, ktorá sleduje tvorbu jednotlivých divadiel. Snahou festivalu je podchytiť najvýraznejšie trendy či problémy divadla na Slovensku.

Festival funguje ako zrkadlo aktuálnej divadelnej tvorby – odráža jej stav. Jeho úroveň preto priamo závisí od úspešnosti sezóny v jednotlivých divadlách. Festival podnecuje reflexiu divadla a vytvára priestor na dialóg tvorcov, kritikov a teoretikov.

Keďže festival sa v roku 2020 kvôli pandémii neuskutočnil, Dotyky a spojenia v roku 2021 po prvý raz vo svojej histórii ponúknu výber z dvoch sledovaných období – od apríla 2019 do apríla 2021.

Viac informácií o porgrame a vstupenkách na https://www.dotykyaspojenia.sk/