• Slovenčina
  • Angličtina
Súkromné letecké múzeum Tomčany

SPRIEVODCA PAMIATKAMI MARTINA

AERO MÚZEUM , občianske združenie oficiálne vzniklo dňa 8.7.2005. Zakladajúcimi členmi múzea sú Ing.Peter Mazák, Ing.Marián Themár,
Vladimír Janíček, Miroslav Karmár a Vladimír Magurský. Cieľom združenia je dobrovoľná organizácia fyzických osôb s celoživotnými
skúsenosťami v odboroch a špecializáciách letectva v oblasti civilnej a vojenskej.

dovoľujeme si Vás privítať v našom súkromnom leteckom múzeu. Vďaka leteckým nadšencom a ich entuziazmu sa nám podarilo zhromaždiť a zachovať leteckú techniku
vyrobenú viac než pred tridsať rokmi, ktorá bola využívaná československým civilným i vojenským letectvom.
Vystavené exponáty sú hmatateľným dôkazom technológií i doby v ktorej boli lietadlá používané.

Galéria fotiek:

Galéria historických fotiek:

kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49  Martin

Tel.: +421 915 551 377

Web: www.turiec.org

Email: kancelaria@turiec.org