SNM Etnografické múzeum

Etnografické múzeum je špičkovým pracoviskom v celoslovenskom kontexte v oblasti národopisnej muzeológie a vo vzťahu k svojej základnej činnosti – získavaniu, odbornému a vedeckému spracovaniu a prezentácii zbierok ľudovej kultúry. Ku konkrétnym výsledkom tejto činnosti patrí národopisná expozícia v hlavnej budove (1974-1975), špecializované expozície jednotlivých zložiek, rozsiahla zbierkotvorná a výstavná činnosť, v oblasti publikačnej najmä tituly edície FONTES, vlastné periodikum ako aj príležitostné tlače.

Stále národopisné expozície pozostávajú z troch samostatných tematických celkov s názvami:

Človek a pôda
Človek a materiál
Človek a odev

Vstupné

Vstupné do celej budovy vrátane výstav
Dospelí 2,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 1,00 €
Rodinná vstupenka (dvaja dospelí a min. jedno dieťa) 5,00 €
Vzdelávacie programy (poplatok za skupinu na tvorivé dielne) 5,00 €
Vstupné len na výstavy
Dospelí 1,00 €
Deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €

Ďalšie poplatky:
amatérske fotografovanie 1,50 €
amatérske video 3,00 €

Zľava 20%:
(klienti Poštovej banky )

Zdarma:
deti do 6 rokov,
držitelia preukazov ZŤP,
držitelia preukazov Klub priateľov SNM,
zamestnanci MK SR,
deti z detských domovov,
držitelia preukazov ICOM, Zväzu múzeí na Slovensku a Asociace muzeí a galerií České republiky,
novinárskeho preukazu,
pedagogický dozor.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov