Slovenská národná knižnica v Martine

SNK je podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach konzervačnou a depozitnou knižnicou, jej hlavnou úlohou je získavať, dopĺňať odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty.

PROFIL KNIŽNIČNÝCH ZBIEROK SNK:

veda o vede, metodológia vied
teória kultúry, teória umenia, umenie všeobecne
knihovníctvo a informatika, bibliografia, bibliografická veda
muzeológia, biografistika, archívnictvo
filologické vedy, slavistika
literárna veda, dejiny literatúry, literárna kritika, teória literatúry
antropológia
etnografia, folklór, ľudová slovesnosť
divadlo, film
filozofia a náboženstvo
história, genealógia, heraldika
hudba
jazykoveda, písomníctvo
medicína
psychológia
výchova a vzdelávanie

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak
aug 03
aug 11

Región Turiec: Ideálna destinácia pre využitie rekreačných poukazov

Sviatok vody a včiel oslávili tisícky návštevníkov

V lete budete v Turci určite mať kam ísť