Slovenská národná knižnica v Martine

SPRIEVODCA PAMIATKAMI MARTINA

SNK je podľa zákona č. 126/2015 Z. z. o knižniciach konzervačnou a depozitnou knižnicou, jej hlavnou úlohou je získavať, dopĺňať odborne evidovať, spracovávať, uchovávať, ochraňovať a sprístupňovať domáce a zahraničné slovacikálne dokumenty.

PROFIL KNIŽNIČNÝCH ZBIEROK SNK:

veda o vede, metodológia vied
teória kultúry, teória umenia, umenie všeobecne
knihovníctvo a informatika, bibliografia, bibliografická veda
muzeológia, biografistika, archívnictvo
filologické vedy, slavistika
literárna veda, dejiny literatúry, literárna kritika, teória literatúry
antropológia
etnografia, folklór, ľudová slovesnosť
divadlo, film
filozofia a náboženstvo
história, genealógia, heraldika
hudba
jazykoveda, písomníctvo
medicína
psychológia
výchova a vzdelávanie

Galéria fotiek:

Galéria historických fotiek:

kontakt

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec
Námestie S. H. Vajanského 1
036 49  Martin

Tel.: +421 915 551 377

Web: www.turiec.org

Email: kancelaria@turiec.org