Rímskokatolícky Kostol sv. Ondreja – Sebeslavce

Nad cestou vedúcou z Blatnice popod Blatnický hrad do Folkušovej, stojí jeden z najtajomnejších kostolíkov v Turci. V lete musíte presne poznať jeho polohu aby ste ho našli, pretože je úplne ukrytý v tieni mohutných stromov, ktoré ho obklopujú. Lepšie viditeľný je v zimnom období, keď stromy nemajú listy.

Prvý kostolík nad osadou Sebeslavce  postavili už niekedy v polovici 12. storočia. To znamená, že je jedným z najstarších v celom regióne, spolu s touto lokalitou. Až do roku 1837  tu stál stredoveký jednoloďový kostol z 13. storočia s polygonálnym presbytériom. Nemal vežu. Spolu so zánikom obce význam kostola upadol a v priebehu 18. storočia a prvej tretiny 19. storočia bol nevyužívaný a chátral.

Súčasná stavba je halový klasicistický objekt s pravouhlým ukončením presbytéria, bez veže. Vznikol prestavbou s použitím zvyškov pôvodnej stavby na podnet barónov Jána a Juraja Révaiovcov.  Po rozsiahlej prestavbe, pri ktorej okrem iného zbúrali gotickú svätyňu a sakristiu sa z gotickej doby dochoval už len pôvodný portál vo forme lomeného oblúka. Kostol má hladké fasády s termálnymi oknami, strecha je valbová s malou nadstavanou zvonicou.

 

Fotografie Mário Veverka
Text: faj
Zdroj Internet

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

V lete budete v Turci určite mať kam ísť

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024