Rímskokatolícky kostol Najsvätejšej Trojice – Mošovce

Kostol patril v minulosti medzi najmonumentálnejšie sakrálne stavby v Turci.

Pôvodná gotická budova kostola pochádzala z prelomu 13. a 14. storočia. Veža ako významná dominanta mestečka plnila niekoľko úloh. Informačnú funkciu mali jej štyri zvony Najväčší z nich – Obecný, bol uliaty v roku 1704 a vážil 900 kg, druhý sa nazýval Odschod, tretí Median a štvrtý, vážiaci 70 kg, niesol meno Umrláč. Samostatne bol v kostolnom múre umiestnený maličký zvon.

Veža pred kostolom bola postavená samostatne, situovaná pri hlavnom priečelí s orientáciou na západ a obdĺžnikovým pôdorysom s rozmermi 8,6 x 7,2 m. Výške 45 metrov musela byť prispôsobená aj hrúbka vežových stien, z ktorých tri boli hrubé 1,5 m a štvrtá bola spoločná s múrom kostola  merajúcim 1,2 m. Podľa zvyšku vežovej steny môžeme túto hrúbku zistiť aj dnes. Základným stavebným materiálom bol opracovaný i neopracovaný kameň. Vežové nárožia boli zvýraznené kamennými kvádrami. Na vežu sa napájala nízka ihlanová strecha s pôvodnou šindľovou krytinou.

Koncom 19. storočia bol kostol, vtedy už takmer 600 ročný, značne poškodený a ošarpaný. Keďže bol postavený na močaristej pôde, kamenná gotická klenba, hrubá približne 1,5 m začala na mnohých miestach pukať a to aj napriek tomu, že po stranách kostola ju zabezpečovali hrubé kamenné piliere.

Hrozilo preborenie klenby, preto bol na podnet vtedajšieho patróna cirkvi  grófa Františka Révaia  kostol asanovaný.

Na rozdiel od svojho predchodcu sa objekt nového neogotického kostola, ktorý vznikol na jeho mieste, staval iba 2 roky (1912-1913). Výstavba historizujúcej sakrálnej architektúry bola už blízka dnešným stavebným postupom. Aby sa zabezpečila stabilita kostola, postavili ho na hrubej betónovej platni. Pôdorysne je nový kostol posunutý oproti pôvodnému o niekoľko metrov juhovýchodným smerom, je trojloďový, s bočnou šesťuholníkovou vežou, ktorou vedie schodisko na chór.

Najskôr bola stará veža ponechaná v pôvodnom stave. Po jej preskúmaní sa však zistilo, že je šikmá – od zvislého smeru sa odkláňala o 45 cm. Zo strachu pred možným zrútením sa 21. 6. 1913 rozhodlo o zbúraní starej veže a o postavení novej, na ktorej výstavbu daroval gróf Révai 80 000 korún. Počas asanačných prác však začala pristavaná stena novostavby kostola pukať, preto sa musel vežový múr znovu postaviť až do výšky vrcholu strechy kostola. Tento múr stojí v symbióze s kostolom až podnes.

 

Fotografie Mário Veverka
Text: faj
Zdroj: Internet, web obce Mošovce

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov