Pamätný dom J. C. Hronského

V priestoroch autorovho domu je inštalovaná stála expozícia venovaná životu a dielu J. C. Hronského. Expozícia ponúka ucelený pohľad na jedného z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej poprevratovej tvorby v autentických priestoroch spisovateľovho domu. V dome je inštalovaná aj výstava Hronského výtvarnej tvorby s názvom Tvorivo kráčať žitím.

Jozef Cíger Hronský (1896-1960) bol vzdelaním učiteľ, od roku 1933 pôsobil ako tajomník a neskôr ako správca Matice slovenskej. Zaslúžil sa o založenie Neografie. V roku 1945 odišiel do zahraničia. Svojou rozsiahlou tvorbou významne ovplyvnil vývin slovenskej prózy (romány Jozef Mak, Andreas Búr Majster, Svet na trasovisku). V zahraničí maľoval a pracoval v krajanských kultúrnych spolkoch, v roku 1959 založil Zahraničnú Maticu slovenskú.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak
presstrip

Zahraniční novinári objavovali Turčiansku záhradku

Jarné prázdniny na Martinkách

Jarné prázdniny v Slovenskom národnom múzeu v Martine