Mauzóleum Révayovcov, Turčianska Štiavnička

SPRIEVODCA PAMIATKAMI MARTINA

Turčianska Štiavnička (prvá písomná zmienka je z roku 1474), pôvodne poddanská obec patrila pod Sklabinský hrad a od roku 1527 ju mali v držaní Révayovci, ako vlastníci celého Sklabinského panstva, ktorí dali na miestnom cintoríne, koncom 19. storočia, postaviť rodinnú hrobku. Objekt bol postavený v neogotickom slohu, jednotlivé prvky sa vyznačujú štylizáciou a zjednodušenými tvarmi, ktoré sú inšpirované gotikou. Fasády sú pokryté kvádrovaním a zakončené štítmi v tvare trojuholníka. Nad hlavným vchodom sa nachádza erb rodiny Révayovcov s erbom rodiny Abaffyovcov. V súčastnosti slúži objekt ako dom smútku.

Zdroj: Webové stránky obce Turčianska Štiavnička, Internet.

 

Galéria fotiek:

Galéria historických fotiek: