Jednoloďový, rímskokatolícky kostol sv. Heleny v Dražkovciach

Obec Dražkovce sa nachádza len 4 km na východ od Martina. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1242. V druhej polovici 19. a začiatku 20. storočia boli k obci pridelené bývalé zemianske osady Svätá Helena, Dolina a Bohúnkovská strana. V obci sa nachádza jednoloďový, ranogotický kostol s pravouhlým ukončením, kvadratickým presbytériom, severnou sakristiou a predstavanou vežou z konca 13. a začiatku 14. storočia. Kostol sa nachádza v areáli cintorína a pôvodne bol ohradený múrom. Roku 1611 bol kostol, aj za prispenia rodu Révaiovcov, prestavaný a loď, presbytérium ako aj prízemie veže dostali murované klenby. V rokoch 1581 – 1706 slúžil kostol evanjelikom. V 20. storočí bola opravená strecha a prebehli i menšie úpravy.

Zdroj: Webové stránky obce, Internet.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Neexistuje žiadna udalosť

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov

presstrip

Zahraniční novinári objavovali Turčiansku záhradku