Hasičské múzeum

Prehliadka múzea pozostáva z expozície konských a ručných striekačiek, expozície motorových striekačiek, oddelenia výzbroje a výstroje, zbierky medzinárodných uniforiem a dvoch expozícií hasičských automobilov. Expozície sa nachádzajú v troch rôznych budovách v rámci areálu SIM. V areáli sa taktiež nachádza malá ZOO farma, grilovacie zóny, športoviská a pumptrack dráha.

Dobrovoľné hasičské zbory patria medzi najstaršie záujmové organizácie v Slovenskej republike bez ohľadu na vierovyznanie, národnostnú a politickú príslušnosť. Zároveň aj v súčasnej dobe patria medzi najpočetnejšie organizácie so zastúpením takmer v každej obci. Základnými vlastnosťami jej členov je nezištná obetavosť, nadšenie a oddanosť častokrát odovzdávaná z generácie na generáciu spolu aj s materiálno-technickým vybavením jednotlivých zbrojníc. Nedá sa ani popísať, aká veľká bola a je dôležitosť a hlavne zásluhy jednotlivcov, ale aj celých zborov pri záchrane osôb a majetku. O tom, že toto poslanie robia s láskou a oddanosťou svedčia mnohé veci a medzi inými aj to, že v zbrojniciach po celej Slovenskej republike sa nachádza množstvo zachovalých a častokrát ešte funkčných ručných a motorových striekačiek a iného hasičského materiálu z minulého a predminulého storočia. S úmyslom, aby sa široká verejnosť dozvedela o týchto zboroch, ich činnosti, a technike, bolo založené 24.4.2007 Občianske združenie Hasičský zbor Priekopa. Ako jeden z hlavných cieľov vo svojich stanovách si dalo vybudovať múzeum v oblasti hasičstva na Slovensku, spravovať ho a svojou činnosťou neustále zveľaďovať a dopĺňať ho o historicky cenný materiál. V krátkom čase sa podarilo združeniu rozšíriť zbierku a v spolupráci s mestom Martin v roku 2014 otvorilo Hasičské múzeum v bývalých vojenských skladoch SIM ( Sklady Intendančného Materiálu).

https://www.priekopa.sk/muzeum
https://www.facebook.com/priekopa.sk/
muzeum@hasicskemuzeum.sk
+421 910 902408

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Neexistuje žiadna udalosť

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov

presstrip

Zahraniční novinári objavovali Turčiansku záhradku