Farský kostol sv. Michala, archanjela v Turčianskom Michale

Do roku 1971 bol Turčiansky Michal samostatnou obcou. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1352. Od roku 1436 až do 16. storočia patrila obec Turóciovcom, v polovici 20. storočia bola pričlenená obec Zorkovce a roku 1971 bola obec Turčiansky Michal pričlenená k mestu Turčianske Teplice. Kostol sv. Michala, postavený niekedy pred rokom 1264, je jednoloďovou ranogotickou stavbou s mnohouholníkovým presbytériom, sakristiou na severe a západnou vežou. V začiatkoch 16. storočia bola uskutočnená významná neskorogotická prestavba, bolo predĺžené presbytérium a pôvodná sakristia nahradená väčšou. V druhej polovici 16. storočia prebehla ďalšia fáza prestavby, kedy bola rozšírená loď a zaklenutá renesančnou klenbou. V 18. storočí prebehli ďalšie stavebné úpravy. V druhej polovici 20. storočia bol obnovený interiér kostola, vynovený exteriér a vymenená strešná krytina. Z gotických prvkov sa okrem hrubej stavby zachovala rebrová klenba s kruhovými svorníkmi, okná s kamennou kružbou a južný portál do lode.

 

Zdroj: Web obce, internet.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov