Evanjelický kostol v Príbovce

Pôvodne zemianska obec ležala na starej obchodnej ceste z Ponitria. Prvá písomná zmienka je z roku 1230. Koncom 18. storočia tu bola založená evanjelická latinská škola, začiatkom storočia 19. tu fungovala jedna z troch tabakových fabrík na území  dnešného Slovenska. Z pamiatok môžeme spomenúť  barokovo –  klasicistický, jednoloďový evanjelický kostol s polkruhovo ukončenou svätyňou z roku 1829. Po rozhodnutí katolíckej vrchnosti o odobratí kostolov protestantom, z roku 1710, prišli evanjelici o svoj chrám. Samostatný cirkevný zbor vznikol roku 1783, pod záštitou miestnych zemanov Benických, až po vydaní Tolerančného patentu, Jozefom ll. Rok na to bol dokončený kostol s farou a evanjelickou školou, no keďže svojou kapacitou nepostačoval veľkému počtu veriacich, tak sa v 1829 roku pristúpilo ku stavbe nového kostola, ktorý postupne prechádzal rôznymi stavebnými úpravami. Roku 1863 bola vybudovaná nová sakristia, v 1901 bola vybudovaná veža a interiér doplnený dekoratívnou maľbou. Fasády kostola sú jednoduché, v interiéri sa náchádza trojramenná empora s organom z prvej polovice 20. storočia. Kazateľnica s oltárom tvorí jeden štýlový súbor a spolu s krstiteľnicou pochádzajú z obdobia vzniku kostola, oltárny obraz je z roku 1906.  Lavice v kostole, okrem jednej, sú neskorobarokové.

 

Zdroj: Web obce, internet.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov