Evanjelický kostol – Necpaly

Reformácia má v Necpaloch, podobne ako v Turci všeobecne, dlhú a bohatú tradíciu. Prvý evanjelický kňaz je v Necpaloch doložený už v roku 1593. Miestni evanjelici používali starý kostol sv. Ladislava až do roku 1681, kedy sa konal šopronský snem. Ten potvrdil prax odoberania kostolov protestantom, no dovolil v každej stolici postaviť maximálne dva evanjelické kostoly, za splnenia prísnych obmedzení. V Turci boli týmito miestami práve Necpaly a Ivančiná. Tak vznikol v Necpaloch drevený artikulárny kostol slúžiaci evanjelikom v celom dolnom Turci. Kráľovský komisár Jozef Erdédy určil lokalitu pre stavbu kostola v roku 1689. Keď sa v roku 1752 dostal do Necpál turzov oltár z Oravského hradu, prešiel tento kostol stavebnou úpravou a oltár slávnostne osadili do rozšíreného kostola. Tento kostol bol rozobraný v roku 1835, v období, kedy už neplatili obmedzenia Šopronského snemu a evanjelici si už mohli stavať murované chrámy. Novú stavbu vyhotovil staviteľ Teofil Kraus. Jej dokončenie sa oneskorilo do roku 1843 kvôli tragickému zrúteniu klenby pri oltári. Vežu ku kostolu pristavali až v roku 1863 pod vedením Daniela Čatloša z Liptovského Petra. Kostol bol naposledy obnovovaný v rokoch 2002 – 2006.

Evanjelický kostol je monumentálna stavba, dominanta okolitej krajiny. Nachádza sa v izolovanej polohe na okraji obce, na vyvýšenine, v bývalej záhrade kaštieľa Justovcov. Má netradičnú orientáciu, severozápad – juhovýchod. Architektúra kostola sa vyznačuje štýlovou čistotou dobového klasicizmu. Kostol je jednoloďový, na obdĺžnikovom pôdoryse. Svätyňa je pravouhlo ukončená. Veža kostola je zapustená do vnútra hmoty kostola. Hlavná fasáda kostola je členená pilastrami. Okná sú dekorované šambránami, ukončené stlačeným oblúkom. Veža je armovaná pilastrami s iónskymi hlavicami. V mieste zvonice má veža zdvojené okno s okenicou. Helmica je zvonovitá, ukončená lucernou s makovicou a dvojkrížom.

V tomto kostole sa nachádza unikátny oltár Speculum Iustificationis, ktorý je v súčasnosti centrom Ev. a. v. kostola v Necpaloch, dal v roku 1611 vytvoriť gróf Juraj Turzo do kaplnky na Oravskom hrade. V roku 1752 bol oltár prenesený do dreveného artikulárneho kostola v Necpaloch a odtiaľ do súčasného kostola, ktorý bol vybudovaný v roku 1840. V rokoch 2003 – 2006 oltárne obrazy reštaurovali.

Monumentálny drevený oltár z kaplnky na Oravskom hrade je pozoruhodný formou i obsahom. Podoba oltárneho celku s deviatimi obrazmi vychádza zo staršej grafickej predlohy z dielne norimberského rytca a vydavateľa Josta Ammana, navrhnutej evanjelickým teológom Casparom Melissanderom. Menšie tabuľové maľby na pevných krídlach v predele a oltárnom nadstavci zobrazujú biblické výjavy.

Časť oltárneho obrazu Turzovho oltára je zobrazená aj na výročnej známke vydanej k oslavám 400. výročia konania Žilinskej synody v roku 1610, ktorej iniciátorom bol práve palatín Juraj Turzo.

 

Fotografie Mário Veverka, Ján Farský
Text: faj
Zdroj web obce Necpaly

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov