Evanjelický kostol, ausburského vyznania, v Mošovciach

Vznik kostola možno datovať do rokov 1864 – 1871, kedy v Uhorsku došlo k náboženskému zrovnoprávneniu, ktoré umožňovalo aj evanjelikom postaviť kostol s vežou. Kostol je obdĺžnikovou neoklasicistickou stavbou s hodinovou vežou, ktorá je ukončená vysokou strechou. Pri vstupe do kostola si návštevník môže všimnúť olejomaľbu z konca 19. storočia od Jána Somora (viď foto), venovanú 100 ročnému výročiu narodenia Jána Kollára.  Vnútro kostola z troch strán lemuje chór, stojaci na drevených stĺpoch a k inventáru patrí elektrický organ, lustre a oltár s kazateľnicou. Vzadu, za kazateľnicou, sa nachádzajú 3 oblúkové, maľované okná, zobrazujúce výjavy z Biblie. Generálna oprava kostola prebehla v polovici 70tych rokoch minulého storočia, za pôsobenia pána farára Lacka.

Zdroj: Webové stránky obce, Internet.

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

Neexistuje žiadna udalosť

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov

presstrip

Zahraniční novinári objavovali Turčiansku záhradku