Evanjelický kostol augsburského vyznania v Sučanoch

Obec Sučany, ležiaca v údolí rieky Váh, sa nachádza 7 km od okresného mesta Martin. Hoci  je najstaršia písomná zmienka o osade z roku 1264, kedy bola kráľovským majetkom, cirkevná kronika spomína miestnu farnosť už začiatkom 12. storočia. V 13. storočí vzniklo sučianske panstvo, so sídlom na Sučianskom hrade, ktorý vlastnil predok rodu Balašovcov Miko, Detrichov syn. Mestské výsady daroval Sučanom Kráľ Ľudovít l. v polovici 14. storočia, čím sa značne posilnil ich význam ako obchodného i kultúrneho centra dolného Turca. Konali sa tu súdy, vyberalo mýto, mohli variť pivo i páliť pálenku. Sučany toho obdobia mali i právo meča. Okrem iných pamiatok tu nájdeme Evanjelický kostol z 18. storočia. Kostol, zaklenutý pruskou klenbou, je  trojloďovou stavbou s pravouhle zakončeným presbytériom a vežou, ktorú k pôvodnej stavbe pristavili začiatkom 19. storočia. Roku 1811 kostol prestavali a otvorili vstup z námestia. Kostol v polovici 19. storočia značne poškodili požiare. V interiéri kotola je oltár, krstiteľnica i kazateľnica z druhej polovice 19. storočia.

 

Zdroj: Web obce, internet.

 

Galéria fotiek:

sk_SKSlovak

V lete budete v Turci určite mať kam ísť

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024