Stretnutie so Správou NP Veľká Fatra

V stredu 03.05. sme sa stretli s riaditeľom Národného parku Veľká Fatra p. Eduardom Apfelom, aby sme prediskutovali ďalšie možnosti spolupráce a rozvoja prírodného turizmu v tejto oblasti. Ďalšou veľkou témou je rozvoj turizmu po odsúhlasení novej zonácie NP Veľká Fatra. Veľká Fatra má obrovský potenciál ako destinácia pre milovníkov zimného či letného prírodného turizmu a outdoorových nadšencov.

Počas spoločného stretnutia sme prediskutovali niekoľko tém, ktoré sa týkali možností spolupráce a podpory zodpovedného a udržateľného cestovného ruchu. Tešíme sa na spoločné projekty s tímom NP Veľká Fatra a veríme, že na spoločných projektoch budú profitovať nielen návštevníci ale aj miestna komunita. O ďalších aktivitách Vás budeme informovať.

Riaditeľ Správy NP Veľká Fatra Ing. E. Apfel (vľavo) a predseda predstavenstva OOCR Turiec Ing. D. Steindl (vpravo)
sk_SKSlovak

Neexistuje žiadna udalosť

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov

presstrip

Zahraniční novinári objavovali Turčiansku záhradku