Lavičky Turca

 

 

V Martine, 13.12.2021

Projekt, ktorý spojí a zviditeľní región.

Organizácia cestovného ruchu Turiec odštartuje v novom roku projekt nazvaný Lavičky Turca.

Autor myšlienky Ján Farský: „ Lavičky v našom meste a regióne nájdeme veľmi jednoduché i zložitejšie, kreatívne spracované. Sú malé, aj veľké.  Ale jedno majú spoločné – všetky sú jedinečné. Jedinečné prostredím, v ktorom sa nachádzajú. Vždy sú to miesta, na ktorých sa človek pristaví, posedí a vníma, či obdivuje okolité prostredie.

Lavičky Turca sú jedinečné práve Turcom. Nikde inde na svete nenájdete také isté miesta, zákutia, výhľady, panorámy, či historicky cenné miesta  ako pri lavičkách Turca.

A práve to je dobrý základ pre atraktívny produkt cestovného ruchu pre celý región.“

 

Budeme propagovať a budovať originálne lavičky v regióne.

Záštitu nad projektom Lavičky Turca prevzal Dalibor Steindl, ktorý je zároveň lídrom projektu. O zámere hovorí: „OO CR Turiec chce postupne na zaujímavých miestach, kde je prirodzený pohyb ľudí, návštevníkov, vybudovať niekoľko atraktívnych lavičiek. Lavičky musia mať nápaditý dizajn, ktorý bude všetkých lákať, aby sa na nich návštevníci fotili, selfíčkovali a posielali svoje fotografie priateľom, zverejňovali ich na sociálnych sieťach. Tým budú neustále propagovať Turiec.

No lavičky by nemala budovať len OO CR Turiec. Chceme vytvoriť atmosféru a nadšenie v regióne, ktoré by ústilo do toho, že takéto lavičky na atraktívnych miestach si budú budovať obce, subjekty CR, či ďalší. Organizácia cestovného ruchu  bude plniť predovšetkým úlohu propagátora Lavičiek Turca doma i v zahraničí. Zaujímavé budú najmä tematické lavičky. Napríklad v Martine by sa mohla vytvoriť Vajanského lavička. Tento dejateľ by si ju určite zaslúžil! Na vhodnom mieste by mohla vzniknúť napríklad aj „hovoriaca“ lavička Andreja Kmeťa. Ale témy môžu byť samozrejme najrôznejšie, čo najnápaditejšie.

Pri niektorých novovytvorených dizajnových lavičkách  v mestách a obciach, tam kde sa to hodí, by nemali chýbať cyklopointy spolu s nabíjačkami pre elektrobicykle. Náš projekt bude mať viacero foriem a aktivít. O postupných krokoch budeme verejnosť informovať “

 

Fotografická súťaž.

Dalibor Steindl:  „Do projektu chceme rôznymi formami zapojiť čo najširšiu verejnosť. Už začiatkom roka 2022 vyhlásime fotografickú súťaž Najkrajšia lavička Turca, alebo lavička na najkrajšom mieste v Turci. Ľudia nám môžu posielať fotografie, my ich budeme uverejňovať na našej webovej stránke a sociálnych sieťach, najmä na profile Región Turiec. Raz mesačne vyhodnotíme a oceníme víťaza.“

sk_SKSlovak

V lete budete v Turci určite mať kam ísť

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024