Jedinečné spojenie tradícií a avantgardy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec dlhodobo propaguje náš región rôznymi formami. Pozornosť venuje tiež prezentácii histórie a historických budov, či objektov Martina. Svojimi aktivitami podporuje rozvoj mestského turizmu a cestovného ruchu. Vydala Sprievodcu pamiatkami Martina v knižnej podobe, ale vytvorila aj jeho elektronickú verziu. Audiosprievodca dáva návštevníkom možnosť vypočuť si informácie o histórii nášho mesta až v desiatich svetových jazykoch. Počas tohtoročných Martinských hodov prišla OO CR Turiec s úplne novou, jedinečnou formou zviditeľnenia histórie, ale i významnej budovy.

Pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej pripravila v spolupráci s touto inštitúciou videomapping, čiže oživenie fasády II. budovy Matice slovenskej zvukom, obrazom a nevšednými svetelnými efektami. Predseda predstavenstva organizácie cestovného ruchu Dalibor Steindl nám o tom povedal: „Spoločným zámerom bolo netradičnou, emocionálne pôsobivou formou priblížiť verejnosti výročie založenia našej významnej národnej inštitúcie a tiež 90. výročie postavenia II. budovy Matice slovenskej. Zvolili sme pre to jedinečný spôsob spojenia tradícií a súčasnej avantgardy. Odovzdali sme tak posolstvo, ktoré zaznieva aj v závere videoprojekcie. Matica slovenská bude navždy hrdou strážkyňou našej histórie a kultúry. Spoločne sme ako národ prešli dlhú cestu, ale náš príbeh ešte nekončí. Zachovajme si svoju slovenskú identitu a spojenie s minulosťou, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť pre naše deti.“

Realizáciu zámeru zverila OO CR Turiec Ivanovi Panákovi, s ktorým spolupracovala už v predchádzajúcom období na tvorbe vydarených videoprezentácií nášho regiónu. Ivan Panák pripravil so svojim tímom videomapping pod značkou Lumalab. V piatok 10. novembra mali trochu smolu, pretože mimoriadne nepriaznivé počasie, vietor, dážď a voda spôsobili technické problémy, kvôli ktorým sa začiatok podujatia posunul. Tento čas však mohli návštevníci využiť na pripravenú prehliadku II. budovy Matice slovenskej. Sprístupnená bola aj časť archívu s cennými dokumentami. Medzi nimi bol originál prvých stanov tejto inštitúcie, či knižtičky, ktoré obdržal každý z darcov halierovej zbierky. Do nich sa zapisovali jeho príspevky do zbierky, z ktorej postavili I. budovu Matice slovenskej. Dnes v nej sídli Literárne múzeum SNK. Účastníci podujatia mali možnosť pozrieť si aj výstavu k 90. výročiu postavenia II. budovy národnej inštitúcie.

Napriek zlému počasiu a miernemu zdržaniu si diváci vychutnali unikátny zážitok. Aby si ho mohli návštevníci užiť v čo najväčšom počte, rozhodli sa organizátori zopakovať jedinečnú videoprojekciu vo večerných hodinách aj v sobotu 11. novembra.  No tým to nekončí. Vyhotovený záznam, fotografie a sprievodné texty budú umiestnené na sociálne siete. Nevšednú prezentáciu  bude môcť kedykoľvek zhliadnuť neobmedzený počet ľudí. Aj touto formou bude OO CR Turiec naďalej prispievať k propagácii historických klenotov Martina. Podujatie bolo realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy SR.

Odkaz na záznam z videomappingu nájdete TU: https://youtu.be/CHC37iEsNVU

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov