Jedinečné spojenie tradícií a avantgardy

Oblastná organizácia cestovného ruchu Turiec dlhodobo propaguje náš región rôznymi formami. Pozornosť venuje tiež prezentácii histórie a historických budov, či objektov Martina. Svojimi aktivitami podporuje rozvoj mestského turizmu a cestovného ruchu. Vydala Sprievodcu pamiatkami Martina v knižnej podobe, ale vytvorila aj jeho elektronickú verziu. Audiosprievodca dáva návštevníkom možnosť vypočuť si informácie o histórii nášho mesta až v desiatich svetových jazykoch. Počas tohtoročných Martinských hodov prišla OO CR Turiec s úplne novou, jedinečnou formou zviditeľnenia histórie, ale i významnej budovy.

Pri príležitosti 160. výročia založenia Matice slovenskej pripravila v spolupráci s touto inštitúciou videomapping, čiže oživenie fasády II. budovy Matice slovenskej zvukom, obrazom a nevšednými svetelnými efektami. Predseda predstavenstva organizácie cestovného ruchu Dalibor Steindl nám o tom povedal: „Spoločným zámerom bolo netradičnou, emocionálne pôsobivou formou priblížiť verejnosti výročie založenia našej významnej národnej inštitúcie a tiež 90. výročie postavenia II. budovy Matice slovenskej. Zvolili sme pre to jedinečný spôsob spojenia tradícií a súčasnej avantgardy. Odovzdali sme tak posolstvo, ktoré zaznieva aj v závere videoprojekcie. Matica slovenská bude navždy hrdou strážkyňou našej histórie a kultúry. Spoločne sme ako národ prešli dlhú cestu, ale náš príbeh ešte nekončí. Zachovajme si svoju slovenskú identitu a spojenie s minulosťou, aby sme tvorili lepšiu budúcnosť pre naše deti.“

Realizáciu zámeru zverila OO CR Turiec Ivanovi Panákovi, s ktorým spolupracovala už v predchádzajúcom období na tvorbe vydarených videoprezentácií nášho regiónu. Ivan Panák pripravil so svojim tímom videomapping pod značkou Lumalab. V piatok 10. novembra mali trochu smolu, pretože mimoriadne nepriaznivé počasie, vietor, dážď a voda spôsobili technické problémy, kvôli ktorým sa začiatok podujatia posunul. Tento čas však mohli návštevníci využiť na pripravenú prehliadku II. budovy Matice slovenskej. Sprístupnená bola aj časť archívu s cennými dokumentami. Medzi nimi bol originál prvých stanov tejto inštitúcie, či knižtičky, ktoré obdržal každý z darcov halierovej zbierky. Do nich sa zapisovali jeho príspevky do zbierky, z ktorej postavili I. budovu Matice slovenskej. Dnes v nej sídli Literárne múzeum SNK. Účastníci podujatia mali možnosť pozrieť si aj výstavu k 90. výročiu postavenia II. budovy národnej inštitúcie.

Napriek zlému počasiu a miernemu zdržaniu si diváci vychutnali unikátny zážitok. Aby si ho mohli návštevníci užiť v čo najväčšom počte, rozhodli sa organizátori zopakovať jedinečnú videoprojekciu vo večerných hodinách aj v sobotu 11. novembra.  No tým to nekončí. Vyhotovený záznam, fotografie a sprievodné texty budú umiestnené na sociálne siete. Nevšednú prezentáciu  bude môcť kedykoľvek zhliadnuť neobmedzený počet ľudí. Aj touto formou bude OO CR Turiec naďalej prispievať k propagácii historických klenotov Martina. Veľké poďakovanie patrí Ministerstvu dopravy, ktoré tento projekt podporilo.

Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Videoprojekcia na priečelí II. budovy Matice slovenskej
Originál Stanov Matice slovenskej
Knižtička z grajciarovej zbierky