Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu

V piatok 12. mája 2023 sa vo Vrútkach konala konferencia s názvom Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu. Organizátormi zaujímavého a aj odborne prínosného podujatia boli občianske združenie TURIEC ADVENTURE v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turiec, pod záštitou primátora mesta Vrútky Branislava Zacharidesa.

Konferencia privítala odborníkov z oblasti cestovného ruchu, zástupcov samospráv a aj zástupcov organizácií a záujmových subjektov podieľajúcich sa na rozvoji cyklistiky, cykloturistiky a horskej cyklistiky v regióne alebo na celoštátnej úrovni.

Pozvanie na podujatie prijala aj štátna tajomníčka Ministerstva dopravy SR Katarína Bruncková, ktorá prezentovala možnosti podpory rozvoja cyklistiky a horskej cyklistiky zo strany ministerstva. Jej príspevok osvetlil opatrenia a programy, ktoré ministerstvo pripravuje na podporu cyklistiky na Slovensku.

Primátor mesta Vrútky Branislav Zacharides predstavil aktivity podporujúce rozvoj cyklistickej infraštruktúry v rámci mesta, podobne aj viceprimátor mesta Martin Stanislav Thomka prezentoval aktivity v oblasti cykloturistiky v metropole Turca. Jeho prezentácia zahŕňala plány a opatrenia na rozvoj cyklistickej infraštruktúry a atraktivitu cyklistických trás v Martine.

Michaela Sendeková z Asociácie organizácií cestovného ruchu predstavila úlohu organizácií cestovného ruchu pri rozvoji a propagácii horskej cyklistiky. Jej prezentácia sa zameriavala na spoluprácu medzi rôznymi subjektmi cestovného ruchu a dôležitosť ich koordinácie pre efektívny rozvoj tejto formy cestovného ruchu.

Okrem toho sa konferencie aktívne zúčastnili aj významní predstavitelia záujmových subjektov regiónu Turiec a aj zástupcovia jednotlivých celoslovenských organizácií. Dalibor Steindl, predseda predstavenstva OOCR Turiec informoval o aktivitách a zámeroch OOCR pri podpore cyklistiky v regióne.

„Myslím, že konferencia dokonale splnila svoje poslanie, OOCR Turiec a aj OZ TURIEC ADVENTURE sa tešia skvelej odozve zo strany účastníkov. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s cieľom rozvíjať horskú cyklistiku v našom regióne,“ zdôraznil predseda predstavenstva OOCR Turiec Dalibor Steindl.

Účastníci konferencie mali tiež možnosť oboznámiť sa s dobrými príkladmi a skúsenosťami z praxe v susedných regiónoch. Boli prezentované aktuálne informácie o stavbe cyklotrás v rámci Žilinského samosprávneho kraja, budovaní trailov v regióne Turiec a ich výzvach, ako aj udržateľnom rozvoji horskej cyklistiky v Národnom parku Muránska Planina. Diskutovalo sa aj o súčasnom stave horskej cyklistiky na Slovensku.

Konferencia priniesla dôležitú debatu o postavení horskej cyklistiky a jej rozvoja v rámci aktivít jednotlivých zainteresovaných subjektov. Účastníci získali nové poznatky, navzájom zdieľali svoje skúsenosti, naviazali dôležité kontakty a posunuli sa vpred v plánovaní a implementácii opatrení na podporu cykloturizmu v miestnom kontexte.

sk_SKSlovak

V lete budete v Turci určite mať kam ísť

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024