Mesto Martin sa dostalo na pútnickú cestu Via Sancti Martini

 

 

Občianskemu združeniu ZA SOCHU SV. MARTINA sa podarilo zapojiť mesto Martin na mapu pútnickej cesty Via Sancti Martini.

Rada európskej kultúrnej cesty sv. Martina na Slovensku v týchto dňoch uvedenú žiadosť schválila a udelila Certifikát o zapojení sa do tohto programu. Týmto sa mesto Martin dostáva na celoeurópsku mapu tejto pútnickej cesty.

V roku 2005 vyhlásila Rada Európy trasu medzi maďarským mestom Szombathely a francúzskym mestom Tours, za európsku kultúrnu trasu. Jej cieľom je predstaviť významné pamiatky na tejto trase, ktoré sú spojené so životom a kultom jedného z najobľúbenejších európskych svätcov, svätého Martina. Každá krajina môže budovať vlastnú mapu a takto sa pripojiť do celoeurópskej siete pútnických trás.

Turisti, ako aj iní návštevníci mesta, ktorí majú záujem z celého sveta navštevovať miesta nejakým spôsobom späté s menom sv. Martina, sa takto o meste Martin dozvedia a môžu u nás obdivovať už teraz vystavený model súsošia, kostol sv. Martina, relikviu sv. Martina v kostole, ako aj kovový reliéf súsošia sv. Martina nad dverami do VUB banky.

sk_SKSlovak

Krásy Turca sme úspešne prezentovali na veľtrhoch cestovného ruchu

Turiec aj na Holiday World & Region World v Prahe 2024

Majstrovstvá Žilinského kraja v zjazdovom lyžovaní navštívilo 305 pretekárov