Turčianska galéria v Martine

Turčianska galéria vznikla v roku 1983 a orientuje sa predovšetkým na začiatky moderného slovenského výtvarného umenia, ktorého významné osobnosti sú tvorbou zviazané s Turcom. Osobitným obdobím, na ktoré sa galéria zameriava, sú 30. a 40. roky 20. storočia, kedy bol Martin významným kultúrnym centrom.

Galéria prezentuje aj vývoj knižnej tvorby, z čoho vychádza založenie medzinárodného výstavného projektu Trienále umenia knihy Martin. Ďalším projektom je Bienále fantázie, medzinárodná súťaž a prehliadka detskej výtvarnej tvorby, ktorej organizáciu prebrala galéria v roku 1987. Výstavy a iné akcie organizované v galérii sú zamerané na celú šírku moderného výtvarného prejavu i jeho aktuálnych tendencií.


Kontakt
Daxnerova 2
036 80 Martin
 
+421 43 422 44 48
+421 907 972 547
riaditeltg@vuczilina.sk
www.turiecgallery.sk