Stručne o histórii regiónu

Sklabinský hrad
V stredoveku Turiec figuroval ako samostatná Turčianska župa, ktorou prechádzali dôležité obchodné cesty. Vďaka tomu vznikali obce, mestečká a strážne hrady Sklabiňa, Blatnica a Zniev ako správne jednotky.

Dôležitým medzníkom vo vývoji tohto regiónu bola zemianska kolonizácia rozvinutá v 13. – 14. storočí. Z kráľovských pozemkov sa rozdeľovali menšie majetky pre obyvateľov, z ktorých sa neskôr vytvorilo zemianstvo. To  sa v Turci prejavovalo v materiálnej a sociálnej kultúre i architektúre, čo možno badať čiastočne i v súčasnosti.
K historickému vývoju sa tiež dá pripísať osídlenie južnej a juhozápadnej časti Turca Nemcami v 13. – 14. storočí, kedy sa sem sťahovali kvôli nadväznej baníckej oblasti Kremnice.

Hlavne v období 19. storočia dosiahol región kultúrny rozmach. Významnou udalosťou bolo celonárodné zhromaždenie v roku 1861, kedy bol prijatý národný program Memorandum národa slovenského. V Turci mali pôsobnosť významní predstavitelia vzdelanosti, kultúry, umenia a vedy. Pričinili sa tak k vývoju regiónu, nakoľko sa stal dôležitým hospodárskym a hlavne kultúrnym centrom Slovákov. V Martine boli vybudované dôležité kultúrne inštitúcie ako Matica slovenská (1863), Národný cintorín (1866) i Muzeálna slovenská spoločnosť (1893), z ktorej sa vyvinulo Slovenské národné múzeum.

K vývoju materiálnej a duchovnej kultúry regiónu Turiec vplývali aj iné aspekty, ako možnosti obživy, geografické podmienky pre poľnohospodárstvo, vznik nových remesiel, tradičné staviteľstvo či rodinné obyčaje a spoločenské vzťahy