SNM - Etnografické múzeum

Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum

Etnografické múzeum v Martine sa zameriava na výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry Slovenska. Z oblasti etnografie uchováva viac ako 100 000 zbierkových predmetov, z ktorých časť  prezentuje na výstavách  doma i v zahraničí a v troch stálych expozíciách:
  • Človek a pôda – expozícia  približujúca obrazy života a práce  ľudí v minulosti a rôzne spôsoby získavania ich obživy,
  • Človek a materiál – expozícia venovaná využitiu rôznych prírodných materiálov a ich spracovaniu na predmety každodennej potreby,
  • Človek a odev – expozícia prezentujúca ľudové odevy z prostredia rôznych regiónov Slovenska, ako jednu z najvýznamnejších zložiek ľudovej kultúry.
Kontakt
Etnografické múzeum
Malá Hora 2
036 80  Martin
 
+421 43 2454231
+421 43 4131011
snmmartin@snm.sk
www.snm.sk