Slovenské komorné divadlo v Martine

Divadlo vstup
Slovenské komorné divadlo vzniklo v roku 1944 ako druhé profesionálne divadlo na Slovensku. Za takmer 65 rokov svojej existencie prešlo Slovenské komorné divadlo mnohými etapami. Divadlo malo tiež významný vplyv na formovanie divadelníctva na Slovensku. Divadlo každoročne organizuje aj obľúbený divadelný festival Dotyky a spojenia.

Kontakt
Divadelná 1
036 80 Martin
 
00421 43 422 40 98
skd@divadlomartin.sk
www.divadlomartin.sk