Rímskokatolícky Kostol Sv. Martina

Kostol sv. Martina je jednou z najstarších stavieb v meste. Bol postavený v druhej polovici 13. storočia a dodnes sa na stenách zachovali pôvodné fresky zo 14. storočia. Patrónom kostola je Sv. Martin Tourský, podľa ktorého bolo pomenované aj mesto. Kostol viackrát vyhorel a v 20. storočí bol rekonštruovaný (1919 a 1945). Nachádzajú sa tu umelecké diela, ako napr. Pieta od sochára, národného umelca Fraňa Štefunku či obraz Bohorodičky od národného umelca Martina Benku. V kostole je tiež hrobka rodiny Révaiovcov.