Regionálne produkty

remeselné výrobky
Okres Turčianske Teplice
 
Beníková Gabriela čipkárstvo Turčianske Teplice    
Boďová Anna čipkárstvo Turčianske Teplice 421 915 806 117  
Cicko Jaroslav rezbárstvo, kamenárstvo Horná Štubňa    
Hronec Viliam hrnčiarstvo, džbánkarstvo Turčianske Teplice hronecm@stonline.sk 043/49 24 274
Jurášek Zdeno rezbárstvo Turčianske Teplice    
Prekalová Eva výroba kraslíc Sklené    
Stodolica Karol fajkárstvo, rezbárstvo, kamenárstvo Turčianske Teplice 434 920 215 907466073
 
Okres Martin
 
Balačinová Mária medovnikárstvo Košťany nad Turcom www.mariabalacinova.szm.sk +421/434 388 386
Bebčáková Eva výroba kraslíc Martin   907317182
Brxa Martin hračkárstvo, píšťalkárstvo, remenárstvo Turany brxa@slovanet.sk  
Farkaš Vojtech rezbárstvo Martin   907 413 752
Galisová Anna výroba kraslíc Vrútky GALISOVA.ANNA@gmail.com 907628866
Gavurová Jana medovnikárstvo Martin medovniky@pobox.sk  
Gonda Marek píšťalkárstvo Martin holerad@seznam.cz 910 147 525
Hogh Zdeněk hrnčiarstvo, džbánkarstvo Martin   918 642 289
Hüberová Margita medovnikárstvo Sučany medovniky.gitka@gmail.com. 904657865
Chodúr Stanislav rezbárstvo Martin    
Kapráliková Mojmíra sklomaliarstvo Martin majkakapralikova@gmail.com  
Kňazko Jozef rezbárstvo Martin    
Konečná Michaela krajčírstvo Martin michaela.konecna@safirastudio 905 313 298
Kováčik Branislav výroba hudobných nástrojov Martin www.kovacikviolins.sk 421 903 814 178
Milanec Ľuboš píšťalkárstvo Turčianske Kľačany   948 031 856
Párička Ľubomír píšťalkárstvo Martin lubomír.paciga@neografia.sk 908 266 740
Raffaj Ľubomír tokárstvo, hračkárstvo Turany   043/4292336
Sloboda Jaroslav píšťalkárstvo Martin   908 267 702
Smržík Ľubomír drotárstvo Martin www.drotarkubo.yw.sk 908913382
Sitarčík Ferdinand rezbárske práce, suveníry, valašky, taniere, bačovské poľovnícke, chrámové a iné výrobky Turany, Rybárska 2   +421 (0)43 4292778
+421 (0)902 366385
Staňo Ján remenárstvo, ševcovstvo, obuvníctvo,
brašnárstvo, prackárstvo
Sučany    
Šimko Milan píšťalkárstvo Martin   907 302 579
Šimon Juraj hračkárstvo Martin   043/4239316
Švábiková Iveta výšivkárstvo Príbovce vysivanie@centrum.sk 905 313 412
Vojt Miroslav píšťalkárstvo Krpeľany   421 915 220 196
Žilinská Magdaléna výroba zo šúpolia Martin   904 197 887