Príroda v Turci


 
Panoráma Martinské hole
Turčianska kotlina sa môže pýšiť svojimi bohatými prírodnými predpokladmi a často sa preto zaraďuje k najmalebnejším oblastiam Slovenska. Malá a Veľká Fatra sú pôvodom jadrové pohoria, ktorých centrom sú kryštalické jadrá. Turčianska kotlina je bohatá na minerálne pramene a jej prírodné predpoklady ponúkajú pestré možnosti horskej turistiky, cykloturistiky a iných letných aj zimných športov.

Malá a Veľká Fatra

Turiec je obľúbeným turistickým cieľom aj pre pešiu turistiku a to vďaka pestrým fatranským pohoriam a všetkým čo ponúkajú. Nachádzajú sa tu 2 národné parky (NP) a 34 chránených území. NP Malá a Veľká Fatra patria rozhodne k najcennejším územiam na Slovensku a to aj vďaka širokému zastúpenie lesných porastov (až 70% územia) či pestrému zastúpeniu fauny a flóry. NP Malá Fatra bol zaradený do chránených území NATURA 2000 ako „územie európskeho významu a chránené vtáčie územie Malá Fatra“. Územie je tiež bohaté na vodné pramene a vodopády (najväčší je Šútovský vodopád - 38 m). Na území sa nachádzajú i vzácne karpatské endemity, 188 chránených druhov živočíchov či 29 druhov živočíchov európskeho významu. Vzácnosťou je i najväčšia sova v Európe výr skalný aj tá najmenšia kuvik vrabčí. Malá Fatra sa dokonca môže pochváliť vlastným rastlinným endemitom - jarabinou Margittaiho.

Charakteristickým prvkom NP Veľká Fatra sú hlboko rezané doliny, pričom najkrajšie sú Gaderská a Blatnická dolina s jedinečnou atmosférou. Na území sa vytvorilo aj množstvo krasových útvarov; medzi najznámejšie patrí Perlová jaskyňa, jaskyňa Izabely Textorisovej a Mažárna, kde sa uskutočnil najväčší archeologický nález - kosti jaskynného medveďa z dôb ľadových. Zaujímavosťou tohto NP je výskyt tisu obyčajného (najväčší pôvodný výskyt v strednej Európe).

Minerálne vody a liečivé pramene

Región je bohatý na prírodné minerálne vody a tiež liečivé termálne pramene v Turčianskych Tepliciach. Medzi najznámejšie minerálne vody patrí Budiš, Fatra či Kláštorná s plničkami minerálnych vôd. Načapovať minerálku priamo z prameňa si môžete v obci Budiš neďaleko Turčianskych Teplíc. Táto minerálna voda priaznivo vplýva tráviaci, dýchací systém a na činnosť obličiek. Okrem toho dopĺňa vápnik v ľudskom organizme.

Kúpele v Turčianskych Tepliciach patria k najstarším v Európe; prvá písomná zmienka o prameňoch pochádza z roku 1281. Kúpeľnou liečbou sa tu liečia choroby obličiek a močových ciest, ochorenia pohybového aparátu či nervové a gynekologické ochorenia a iné.  Rodiny s deťmi i ďalší rekreanti tu môžu využiť miestny aquapark s tobogánmi, vírivkami a bazénmi s liečivou termálnou vodou či rôzne relaxačné a wellness pobyty.