Pamätný dom J. C. Hronského

Počas roka 1945 pred hrozbou prenasledovania z Matice odišli do exilu ôsmi jej predstavitelia, medzi nimi i správca J. C. Hronský.
Map
x:
Užitočné odkazy