Národný dom

Budova bola postavená v roku 1888 podľa projektu arch. Blažeja Bullu. Národný dom hneď od začiatku využíval Slovenský spevokol. Tiež sa tu nachádzali hostinské miestnosti a Kasíno. V Národnom dome boli najprv umiestnené zbierky Muzeálnej slovenskej spoločnosti, neskôr tam boli úradovne martinských spolkov. Budova Národného domu bola viac ráz renovovaná a najmä bočné miestnosti boli prestavované. Budovu prevzalo Armádne divadlo, ktoré ju v rokoch 1952 – 1953 dôkladne obnovilo a podľa plánov arch. Šlapetu prestavalo len na divadelné účely. Dnes je budova Národného domu sídlom Slovenského komorného divadla.
Národný dom
49.065195x18.921595:18