Národný cintorín

K najvyhľadávanejším kultúrnym pamiatkam v Martine patrí Národný cintorín. Je to miesto odpočinku významných osobností slovenského národa. Boli to významní spisovatelia, redaktori, právnici, ale i vedci, hospodárski činitelia či umelci, ktorí budovali Maticu slovenskú, Živenu, Muzeálnu slovenskú spoločnosť a aj ďalšie národné spolky, peňažné ústavy a priemyselné podniky. V roku 1967 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.