Múzeá

Hasičské múzeum

Hasičské múzeum
Unikátne Hasičské múzeum v Priekope ponúka návštevníkom jedinečnú možnosť nazrieť do histórie hasičskej techniky.  V priestoroch múzea nájdete i historické a súčasné hasičské uniformy, ale i novovybudovanú expozíciu konských striekačiek a vynovenú výstavu motorových striekačiek.

Súkromné letecké múzeum Tomčany

letecké múzeum Tomčany
Múzeum sa nachádza pod letiskom aeroklubu Martin – časť Tomčany, v jeho expozícii je 11 lietadiel 1 vrtuľník a zariadenie používané ako prúdový rozmrazovač ľadu a snehu z koľajníc. Letecký nadšenci tu zhromaždili a uchovávajú leteckú techniku vyrobenú viac než pred tridsať rokmi, ktorá bola využívaná československým civilným i vojenským letectvom. Spojená je s pútavými životnými príbehmi z histórie, ktoré sa tu dozviete.

SNM - Múzeum slovenskej dediny

Múzeum slovenskej dediny
Slovenské národné múzeum - Múzeum slovenskej dediny je svojou rozlohou 15,5 ha najväčšie múzeum v prírode na Slovensku. Expozície prezentujú návštevníkom tradičné staviteľstvo a spôsob života na Slovensku v druhej polovici 19. a prvej polovici 20. storočia, a to z regiónov Orava, Liptov, Kysuce-Podjavorníky a Turiec.

SNM - Etnografické múzeum

Slovenské národné múzeum - Etnografické múzeum v Martine pôsobí na záchranu, výskum, dokumentáciu a prezentáciu ľudovej kultúry na Slovensku. Z oblasti etnografie uchováva viac ako 100 000 zbierkových predmetov.

SNM - Múzeum Andreja Kmeťa

Múzeum Andreja Kmeťa
Slovenské národné múzeum - Múzeum Andreja Kmeťa dokumentuje prírodu severozápadného Slovenska, hlavne v regiónoch Turiec, Orava, Kysuce a Liptov.

SNM - Múzeum Martina Benku

Múzeum Martina Benku
Slovenské národné múzeum - Múzeum Martina Benku dokumentuje výtvarné dielo významného umelca, maliara a ilustrátora - národného umelca Martina Benku (1888 - 1971). Múzeum sa nachádza v dome tohto všestranného umelca a podľa jeho poslednej vôle sa tu autenticky zachovali jeho pracovňa, ateliér a spálňa.

SNM - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku

Múzeum kultúry Čechov na Slovensku
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Čechov na Slovensku prezentuje život a dielo dvoch významných osobností, ktorí prezentovali spolužitie českého a slovenského národa.

SNM - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku
Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Rómov na Slovensku dokumentuje a prezentuje rómsku kultúru a jej špecifiká, a vykonáva tiež ďalšie odborné a kultúrno-výchovné činnosti. Sídli v areáli Múzea slovenskej dediny, v budove zemianskej kúrie z Blážoviec.

SNM - Múzeum Karola Plicku

Múzeum Karola Plicku
Slovenské národné múzeum - Múzeum Karola Plicku podáva ucelený prehľad o živote a diele Karola Plicku (1884 - 1987) - umeleckého fotografa, filmára, etnografa, folkloristu a pedagóga. Expozícia kladie dôraz na jeho zobrazenie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice

Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice
Múzeum sídli v prvej budove Matice slovenskej z roku 1865. V múzeu sa nachádza stála expozícia dejín slovenskej literatúry a písomníctva od najstarších čias po súčasnosť.