Memorandovo námestie

"Tu sa zišli 6. a 7. júna 1861 slovenskí vlastenci, štúrovci a spisovatelia, aby pre slovenský ľud vymohli rovnoprávnosť jazykovú, kultúrnu a národnú, ktorú žiadali v memorande." Tento nápis na bronzovej pamätnej tabuli vystihuje poslanie zhromaždenia slovenského národa, ktoré sa v roku 1861 konalo práve na tomto námestí. Bolo tu podpísané Memorandum národa slovenského, významný dokument, ktorý obsahoval prvý ucelený program samostatnej slovenskej politiky. Na námestí sa nachádza aj Evanjelický kostol; blízko sa nachádza i pôvodne jedno z prvých troch gymnázií na Slovensku.
Memorandovo námestie
49.068215x18.921455:18