Malofatranský Kľak a drevený betlehem

Malofatranský Kľak
Trasa:  Vrícko, Kľacký vodopád, Kľak, Fačkov, Rajecká Lesná, drevený betlehem
Atrakcie: národná prírodná pamiatka Kľacký vodopád, hôľnato-skalnatý vrchol Kľak, kruhový výhľad na všetky okolité pohoria, umelecké rezbárske dielo drevený betlehem
Náročnosť trasy: nenáročná
Trvanie trasy:  cca 6 hodín

Plán trasy:
08:00 – 10:30 Výstup ku Kľackému vodopádu
Začiatok výstupu začína v dedine Vrícko, odkiaľ vedie trasa po zelenej značke, k vodopádu. Tento 30 m vysoký vodopád bol, ako jeden z piatich na Slovensku, vyhlásený v roku 1996 za národnú prírodnú pamiatku.
10:30 – 11:00 Výstup na Kľak
Kľak (1 351,6 m n. m.[1]) je výrazný hôľnato-skalnatý vrchol na hlavnom hrebeni južnej časti Lúčanskej Malej Fatry. Vrchol Kľaku je výborný vyhliadkový bod s kruhovým výhľadom na všetky okolité pohoria. Vďaka nezameniteľnému vzhľadu je vrch rozpoznateľný a viditeľný od Rajeckých Teplíc až po Bystričany.
11:00 – 13:00 Zostup do Fačkova
13:00 – 13:15 Presun do Rajeckej Lesnej
Presun autobusom
13:15 – 14:00 Obed v penzióne u Hromadov
14:00 – 15:00 Návšteva dreveného betlehemu     

Slovenský Betlehem sa stal miestom - domom, kde smerujú nohy mnohých ľudí z celého sveta každý deň, a to už od otvorenia dňa  26. 11. 1995. Slovenský Betlehem zobrazuje narodenie Pána Ježiša v Betleheme a život, históriu a dejiny Slovenska. Je to Slovensko ako na dlani. Je to úžasne, kresťanské, národné aj umelecké rezbárske dielomajstra Jozefa Pekaru.