Kúpaliská

Kúpaliská
Kúpalisko Sunny Martin
2 bazény - 1 plavecký, 1 detský
Jednotná cena: 2,5 €
Kontakt na vedúceho: +421 905 242 041
Web: www.sunnymartin.sk
Adresa: Ul. Na Bystričku 36, 036 01 Martin


Vrútocké kúpalisko
3 bazény - plavecký, 2 detské
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00
Cenník: http://www.vrutky.sk/drupal-5.2/?q=node/35


Letné kúpalisko Mošovce
4 bazény - plavecký, pre neplavcov, bazén so šmýkačkou, detský
Otváracie hodiny: 10:00 - 18:00
Cenník: http://www.drienok.sk/home/kupalisko-0
Kontakt: +421 905 442 831, +421 434 944 172
E-mail: info@drienok.sk
Adresa: Na Drienok 460, 038 21 Mošovce 


Kúpalisko Vieska Turčianske Teplice
2 bazény - plavecký, detský
Otváracie hodiny: 9:00 - 19:00, Nedeľa: 9:00 - 18:00
Cenník: http://www.vodnesvety.sk/kupalisko-vieska-turcianske-teplice/695?task=view
Kontakt: +421 43 492 34 64
Web: www.turciansketeplice.sk
Adresa: Hájska ulica, 039 01 Turčianske Teplice


Krytá plaváreň - Sunny Martin
Otváracie hodiny a cenník : http://www.sunnymartin.sk/plavaren/                       
Kontakt: +421 918 570 878
Web: www.sunnymartin.sk
Adresa: L. Novomeského 3, 036 01 Martin


Plaváreň - Fit klub
Otváracie hodiny a cenník : http://www.fitklub.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=12
Kontakt: +421 434 239 631, +421 434 287 290
E-mail:  chovanakova@fitklub.sk
Web: www.fitklub.sk
Adresa: Ulica Hurbanova, 036 01 Martin