Kultúrne pamiatky

Pamätný dom rodiny Čajda

Dvojpodlažný dom s prízemným dvorným krídlom. Pôvodný vchod bol z dvora. Dvorné krídlo sa zužuje odskokom.
 

Pamätná vila Eleny Maróthy - Šoltésovej

Vila, v ktorej bývala a zomrela Elena Maróthy - Šoltésová. Vila s vysunutou verandou a jedným zaobleným nárožím. Ústredná časť je dvojpodlažná.

Pamätný dom Andreja Kmeťa

V tomto dome v posledných rokoch života žil a pracoval Andrej Kmeť, zakladateľ a prvý predseda Muzeálnej slovenskej spoločnosti, organizátor národnej vedy. Zomrel 16.2.1905.