Evanjelický kostol

Sieňový priestor kostola je zaklenutý valenou klenbou s lunetami, má obiehajúcu protestantskú emporu spočívajúcu na stĺpoch. Fasády kostola sú členené podstrešným oblúčkovým vlysom a polkruhovo zakončené oknami. Správcom pamätného objektu je Evanjelický a farský úrad v Martine. Martinská evanjelická cirkev sa pozoruhodne utvárala od čias tolerančného ediktu cisára Jozefa II.
Mapa
x:
Užitočné odkazy