Budovy Slovenského národného múzea

Rozsah zbierkového fondu, získaného predovšetkým darmi, uloženými v priestoroch múzea v Národnom dome, podmienil výstavbu prvej účelovej budovy múzea (1906 - 1907) podľa projektu Milana Michala Harminca, dnes národnej kultúrnej pamiatky. V súčasnosti tu sídli Múzeum Andreja Kmeťa. Od roku 1964 sa budova stala sídlom regionálneho vlastivedného múzea. Bola pomenovaná po zakladateľovi slovenského múzejníctva Andrejovi Kmeťovi. Budovu v rokoch 1972 – 1975 renovovali a dnes je národnou kultúrnou pamiatkou.

V r. 1933 bola verejnosti sprístupnená druhá účelová budova múzea na Malej hore, postavená opäť podľa projektu M. M. Harminca. Dnes tu sídli Etnografické múzeum SNM. Za budovou je botanická záhrada, zriadená podľa projektu českého záhradného architekta Jozefa Vaněka.