Budovy Matice slovenskej

Matica slovenská (MS) bola založená v roku 1863 s pôvodným zámerom založenia slovenského kultúrneho spolku. Matica slovenská sa venovala rozsiahlej zberateľskej a vydavateľskej činnosti, a tiež zhromažďovala cenné zbierky pamiatok z kultúrnych dejín Slovákov a Slovenska. Matica slovenská následne podstúpila pestrý historický vývoj.

Prvá budova MS bola slávnostne otvorená v roku 1865 a v súčasnosti v nej sídli Literárne múzeum Slovenskej národnej knižnice. Druhá budova MS bola postavená v rokoch 1925 - 1926 podľa architekta J. Palkoviča. Pred budovou sa nachádza park s bronzovou sochou „Matice“ od akademického sochára J. Kulicha z roku 1964. V tretej budove MS dnes sídli Slovenská národná knižnica a je najstaršou, najväčšou a najvýznamnejšou národnou a vedeckou knižnicou na Slovensku. Budova bola postavená v rokoch 1964 - 1975.
Budovy Matice slovenskej
49.068902x18.933418:15